SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-08-26
31 sierpnia 2011r. o godz. 12.30 (I część) oraz 1 września 2011r. o godz. 16.00 (II część) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:


Część I - 31 sierpnia 2011 r. g.12.30 - rozpoczęcie sesji w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Część wyjazdowa sesji, przedmiotem której jest spotkanie z udziałem m.in. radnych Rady Powiatu Gliwickiego oraz radnych Gminy Pilchowice na temat zagadnień związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, którego hasło przewodnie to „Lasy dla ludzi" znajdujące swoje odbicie w następujących zagadnieniach związanych z ochroną środowiska:
1. Wpływ przemysłu na kondycję lasów;
2. Problematyka lasów na terenie miasta;
3. Gospodarka w LP na przykładzie Nadleśnictwa Kędzierzyn;
4. Dyskusja;
5. Ogłoszenie przerwy do dnia 1 września 2011 r. do godz. 16.00.

 

Część II - 1 września 2011 r. g.16.00 - sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
IV. Wznowienie obrad.
V. Wręczenie nagród lokalnym bohaterom wyróżnionym w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea".
VI. Wystąpienie Pana Władysława Macowicza na temat zagospodarowania pomieszczeń Ratusza w Pyskowicach.
VII. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej.
VIII. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
IX. Stan bezpieczeństwa - współpraca służb mundurowych na terenie miasta.
X. Zapytania i wolne wnioski.
XI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 76, przekazano do skrytki radnego 19.08.2011 r.);
2) zmiany uchwały nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 69, przekazano do skrytki radnego 28.07.2011 r.);
3) zmiany uchwały nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 70, przekazano do skrytki radnego 28.07.2011 r.);
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk nr 67, przekazano do skrytki radnego 15.07.2011 r.);
5) wyrażenia zgody na zbycie działki niezabudowanej położonej w Pyskowicach na południe od byłej linii kolejowej Gliwice - Pyskowice Miasto (druk nr 68, przekazano do skrytki radnego 15.07.2011 r.);
6) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 77, przekazano do skrytki radnego 25.08.201 r.);

XII. Sprawy organizacyjne.
XIII. Zamknięcie sesji.