Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-09-23

W środę, 28 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

IV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2012-2015 (druk nr 78, przekazano do skrytki radnego 14.09.2011 r.);

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

VIII. Potrzeby remontowe w budynkach gminy i wspólnotach mieszkaniowych (wpłaty na fundusz remontowy wspólnot).

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 79, przekazano do skrytki radnego 15.09.2011 r.);

2) przystąpienia do realizacji w 2012 r. w Dzielnicy Północnej miasta Pyskowice kompleksu sportowego „Orlik 2012" w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" (druk nr 80, przekazano do skrytki radnego 21.09.2011r.);

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 81, przekazano do skrytki radnego 22.09.201 r.);

X. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę