SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-09-23

W środę, 28 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

IV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2012-2015 (druk nr 78, przekazano do skrytki radnego 14.09.2011 r.);

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

VIII. Potrzeby remontowe w budynkach gminy i wspólnotach mieszkaniowych (wpłaty na fundusz remontowy wspólnot).

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 79, przekazano do skrytki radnego 15.09.2011 r.);

2) przystąpienia do realizacji w 2012 r. w Dzielnicy Północnej miasta Pyskowice kompleksu sportowego „Orlik 2012" w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" (druk nr 80, przekazano do skrytki radnego 21.09.2011r.);

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 81, przekazano do skrytki radnego 22.09.201 r.);

X. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie sesji.