SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-01-23

W środę 25 stycznia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - sprawozdanie z działań podejmowanych w 2011 roku.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dot. finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2012 r. przez Powiat Gliwicki (druk nr 117, przekazano do skrytki radnego 18.01.2012 r.);

2) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIV/105/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 115, przekazano do skrytki radnego 11.01.2012 r.);

3) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIV/107/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 116, przekazano do skrytki radnego 11.01.2012 r.);

4) planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach na lata 2012 - 2014 (druk nr 118, przekazano do skrytki radnego 18.01.2012 r.);

VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie sesji.