SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-02-27

W środę 29 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja na temat nowo powstającego kanału telewizji kablowej Sfera TV - nawiązanie współpracy z Gminą Pyskowice.

IV. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2011.

VIII. Prezentacja studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

IX. Stan przygotowań do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami - wdrożenie nowej ustawy.

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pyskowicach pomiędzy ulicami Gliwicką i Bytomską (druk nr 119, przekazano do skrytki radnego 14.02.2012 r.);

2) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 (druk nr 120, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

3) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 (druk nr 121, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

4) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1 (druk nr 122, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

5) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 (druk nr 123, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 124, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.);

7) zmiany uchwały nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 (druk nr 125, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.).

8) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Cieplnym przy ul. Poznańskiej, podgrupa SWC 2 - I etap. (druk nr 126, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.);

XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.