Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-02-27

W środę 29 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja na temat nowo powstającego kanału telewizji kablowej Sfera TV - nawiązanie współpracy z Gminą Pyskowice.

IV. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2011.

VIII. Prezentacja studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

IX. Stan przygotowań do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami - wdrożenie nowej ustawy.

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pyskowicach pomiędzy ulicami Gliwicką i Bytomską (druk nr 119, przekazano do skrytki radnego 14.02.2012 r.);

2) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 (druk nr 120, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

3) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 (druk nr 121, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

4) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1 (druk nr 122, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

5) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 (druk nr 123, przekazano do skrytki radnego 16.02.2012 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 124, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.);

7) zmiany uchwały nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 (druk nr 125, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.).

8) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Cieplnym przy ul. Poznańskiej, podgrupa SWC 2 - I etap. (druk nr 126, przekazano do skrytki radnego 23.02.2012 r.);

XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę