SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-04-23

W środę 25 kwietnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy Społecznej w Pyskowicach przyjętego na lata 2007-2011.

VIII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2011 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zasad przyznawania dotacji na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (druk nr 133, przekazano do skrytki radnego 06.04.2012 r.);

2) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 292/14 o powierzchni 0,0641 ha z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną (druk nr 134, przekazano do skrytki radnego 06.04.2012 r.);

3) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 289/16 o powierzchni 0,0683 ha z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną (druk nr 135, przekazano do skrytki radnego 06.04.2012 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 136, przekazano do skrytki radnego 18.04.2012 r.).

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.