SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-05-29

W środę 30 maja br. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
IV. Składowisko odpadów komunalnych - bieżące funkcjonowanie, plany na przyszłość (wizja w terenie).  
V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
VI. Zapytania i wolne wnioski.
VII. Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego gminy. 
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach, (druk nr 145, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
2) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach, (druk nr 146, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
3) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 148, przekazano do skrytki radnego 23.05.2012 r.);
4) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1, (druk nr 143, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
5) określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2, (druk nr 144, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
6) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23, (druk nr 140, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
7) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2, (druk nr 141, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
8) określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4, (druk nr 142, przekazano do skrytki radnego 17.05.2012 r.);
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Pyskowicach przy ul. Czechowickiej, (druk nr 138, przekazano do skrytki radnego 10.05.2012 r.);
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych - działek położonych w Pyskowicach na wschód od ul. Poznańskiej, (druk nr 139, przekazano do skrytki radnego 10.05.2012 r.);
11) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 147 przekazano do skrytki radnego 23.05.2012 r.).
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 (druk nr 149, przekazano do skrytki radnego 23.05.2012 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie sesji.