SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-08-24

W środę 29 sierpnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Wyróżnienie uczestników pielgrzymki rowerowej „Dream Trip dla Hospicjum" Pyskowice - Rome 2012 - wręczenie dyplomów.

IV. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

VIII. Stan przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu (druk nr 162, przekazano do skrytki radnego 16.08.2012 r.);

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 159, przekazano do skrytki radnego 9.08.2012 r.);

3) przejęcia w sezonie 2012/2013 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 161, przekazano do skrytki radnego 16.08.2012 r.);

4) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Piwara z dnia 22 lipca 2012 r. na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (druk nr 163, przekazano do skrytki radnego 23 sierpnia 2012 r.);

5) podziału miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 160, przekazano do skrytki radnego 9.08.2012 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2012r. (druk nr 164, przekazano do skrytki radnego 23.08.2012 r.);

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2026 (druk nr 165, przekazano do skrytki radnego 23.08.2012 r.).

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.