SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-02-25

W środę 27 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja nt. „Bezrobocie w gminie - sposoby aktywizacji bezrobotnych".
V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacji z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2012.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 211);
2) ustalenia wysokości opłaty oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach (druk nr 213);
3) zmiany uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach (druk nr 214);
4) wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego dotyczącego opracowania i realizacji „Strategii wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego" (druk nr 212).
IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie sesji.