SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-03-22

We wtorek 26 marca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 223, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

2) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 224, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 225, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 226, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 227, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 228, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017  (druk nr 229, przekazano do skrytki radnego 21.03.2013 r.);

IV. Zamknięcie sesji.