SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-04-23

We wtorek 30 kwietnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.       

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2012 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.        

VIII. Ocena działalności OPS w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych mieszkańców.          

IX. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.            

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Zabrze (druk nr 230 przekazano do skrytki radnego 12.04. 2013 r.);.

2) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 232, przekazano do skrytki radnego 18.04.2013 r.);

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 233, przekazano do skrytki radnego 18.04.2013 r.);

4) ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Pyskowice (druk nr 231, przekazano do skrytki radnego 15.04.2013 r.);

XI. Sprawy organizacyjne.        

XII. Zamknięcie sesji.