SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-05-27

W środę 29 maja br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXXI sesji Rady Miejskiej.         

IV. Szpital Powiatowy w Pyskowicach – funkcjonowanie po planowanych przekształceniach, skutki dla mieszkańców miasta.            

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.         

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.        

VII. Przygotowanie miasta do realizacji zadań wynikających z ustawy o odpadach.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany uchwały nr X/92/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (druk nr 234, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

2)  nadania nazw ulicom w Pyskowicach biegnącym na północ od ul. Jana III Sobieskiego do ulicy zbiorczej łączącej ulicę Poznańską z ulicą Wyzwolenia (druk nr 239, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 241, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

4) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (druk nr 247, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.);

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pyskowicach (druk nr 248, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.);

6) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice (druk nr 240, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

7) uchylenia uchwały nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 235, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

8) uchylenia uchwały nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 236, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

9) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 237, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

10) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku (druk nr 238, przekazano do skrytki radnego 16.05.2013 r.);

11) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 242, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.);

12) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 243, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.)

13) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 244, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.)

14) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 245, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.)

15) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 246, przekazano do skrytki radnego 23.05.2013 r.)

IX. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Burmistrza Miasta w zakresie wykonania w 2012 r. remontu ul. Lompy.           

X. Sprawy organizacyjne.         

XI. Zamknięcie sesji.