SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-09-19

W środę 25 września br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

VII. Informacja na temat posiadanych projektów oraz dokumentacji technicznej remontów i inwestycji miejskich.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 270, przekazano do skrytki radnego 19.09.2013 r.)

2) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 271, przekazano do skrytki radnego 19.09.2013 r.)

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 272, przekazano do skrytki radnego 19.09.2013 r.)

4)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 (druk nr 273, przekazano do skrytki radnego 19.09.2013 r.)

IX. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice  dot. analizy oświadczeń majątkowych.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie sesji.