SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-12-12

W środę 18 grudnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.    

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.         

IV. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.           

V. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017 (druk nr 291, przekazano do skrytki radnego 18.11.2013 r.).         

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 290 przekazano do skrytki radnego 18.11.2013 r.):

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

4) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

a) Komisji Inwestycji i Budżetu,

b) Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta;

6) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków  Komisji Inwestycji i Budżetu;

7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych, nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w punkcie 5, a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej;

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Planu Potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok (druk nr 298, przekazano do skrytki radnego 9.12.2013 r.);

2) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 300, przekazano do skrytki radnego 11.12.2013 r.);

3) ustanowienia wyróżnienia „Pyskowickie Wieże" (druk nr 284, przekazano do skrytki radnego 28.10.2013 r.);

4) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji rady na 2014 r. (druk nr 299, przekazano do skrytki radnego 9.12.2013 r.).

VIII. Sprawy organizacyjne.         

IX. Zamknięcie sesji.