Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-02-24

W środę 26 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.          

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. System ciepłowniczy w mieście – stan obecny, plany na lata następne.        

VII. Stan oświetlenia miasta – inwestycje dokonane w latach 2010 - 2013, plany i potrzeby na lata następne.       

VIII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2013.         

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i nabycie przez Gminę Pyskowice prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 307, przekazano do skrytki radnego 13.02.2014 r.);

2) zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (druk nr 308, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

3) dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego oraz zmiany uchwały nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 309, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

4) dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Pyskowice oraz zmiany uchwały nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Pyskowice na stałe obwody głosowania (druk nr 310, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

5) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2014" (druk nr 313, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

6) przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Pyskowice na lata 2014 – 2020 (druk nr 314, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

7) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych na rzecz osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (druk nr 315, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (druk nr 316, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

9) dokonania zmian  w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 312, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

10) dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 311, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

X. Sprawy organizacyjne.         

XI. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę