SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-04-25

W środę 30 kwietnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.          

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu z XLI  sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Ocena funkcjonowania ustawy śmieciowej na terenie gminy.        

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2013.

VIII. Sprawozdanie z działalności OPS i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.         

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 324, przekazano do skrytki radnego 24.04.2014 r.);

2) nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (druk nr 325, przekazano do skrytki radnego 24.04.2014 r.);

3) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 328, przekazano do skrytki radnego 24.04.2014 r.);

4) dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 326, przekazano do skrytki radnego 24.04.2014 r.);

5) dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 327, przekazano do skrytki radnego 24.04.2014 r.).

X. Sprawy organizacyjne.         

XI. Zamknięcie sesji.