SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-05-23

W środę 28 maja br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.         

III. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.          

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Gospodarowanie mieniem gminy – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku.        

VII. Stan obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie miasta.       

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (druk nr 333, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

2) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 331, przekazano do skrytki radnego 15.05.2014 r.);

3) zmiany nazwy Szkoły  Podstawowej nr 6 w Pyskowicach (druk nr 332, przekazano do skrytki radnego 15.05.2014 r.);

4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na realizację zadania pn.:" Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r." (druk nr 329, przekazano do skrytki radnego 15.05.2014 r.);

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 330, przekazano do skrytki radnego 15.05.2014 r.);

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego" (druk nr 339, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 334, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 335, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 336, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

10) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 337, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

11) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 338, przekazano do skrytki radnego 22.05.2014 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.           

X. Zamknięcie sesji.