Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-10-17

W środę 22 października br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Inwestycje na terenie gminy w latach 2010-2014.
VII. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez jednostki miejskie.
VIII. Ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice - druk nr 381 (przekazano do skrytki radnego 15.10.2014)

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. (druk nr 375, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 382, przekazano do skrytki radnego 16.10.2014 r.);
3. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 376, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach położonych w zespołach garażowych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej i Wieczorka oraz przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom ( druk nr 373, przekazano do skrytki radnego 6.10.2014 r.);
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 377, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
6. nadania nazwy ulicy (druk nr 374, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
7. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 378, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
8. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 379, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
9. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 380, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);

X. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.
XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę