Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-10-17

W środę 22 października br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Inwestycje na terenie gminy w latach 2010-2014.
VII. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez jednostki miejskie.
VIII. Ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice - druk nr 381 (przekazano do skrytki radnego 15.10.2014)

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. (druk nr 375, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 382, przekazano do skrytki radnego 16.10.2014 r.);
3. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 376, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach położonych w zespołach garażowych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej i Wieczorka oraz przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom ( druk nr 373, przekazano do skrytki radnego 6.10.2014 r.);
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 377, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
6. nadania nazwy ulicy (druk nr 374, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
7. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 378, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
8. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 379, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
9. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 380, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);

X. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.
XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę