SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-11-26

W poniedziałek 1 grudnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pyskowicach, podczas której radni złożą ślubowania. 

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora.


II. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.


III. Ślubowanie radnych.


IV. Wybór Przewodniczącego Rady.


V. Zamknięcie obrad.