SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-01-26

W czwartek 2 lutego, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad: 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

                 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Jubileusz 160 urodzin  ks. J. Chrząszcza - program obchodów.

 

VII. Reforma edukacji - omówienie stanu wdrażania reformy.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2017 r. przez Powiat Gliwicki,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu,

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu,

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu,

5) odwołania radnego Józefa Rubina ze składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej,

6) powołania radnego Józefa Rubina w skład Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej,

7) wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach.

 

IX. Rozpatrzenie projektu Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie ograniczenia niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych w Pyskowicach.  

 

X. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za rok poprzedni.

 

XI. Sprawy organizacyjne.

 

XII. Zamknięcie sesji.