Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ A PROBLEMY POCZTY

2008-01-30

Jednym z najważniejszych zagadnień omawianych na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia była sprawa Poczty Polskiej w Pyskowicach. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Drozd na sesję przybyli: Adam Lewandowski Dyrektor Centrum Sieci Pocztowej w Zabrzu, Zdzisław Mirowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji i Daniel Turski Naczelnik Urzędu Pocztowego w Pyskowicach.

Ocenę działania Poczty rozpoczął burmistrz Wacław Kęska, który przedstawił problemy z jakimi borykają się mieszkańcy w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem tej instytucji oraz działania podejmowane w tej sprawie. Słowa burmistrza potwierdziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, która również przytoczyła przykłady kłopotów, jakie  za sprawą Poczty dotykają mieszkańców Pyskowic. W odpowiedzi wszyscy przedstawiciele Poczty kilkakrotnie zapewnili, że „Urząd Pocztowy w Pyskowicach funkcjonuje normalnie”, a z przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy są zadowoleni. Słowa te wywołały gorącą dyskusję pomiędzy Radnymi i dyrektorami Poczty. Głos zabrała również mieszkanka naszego miasta, która przez niewywiązanie się poczty i niedostarczenie poleconej przesyłki straciła pracę. Dyrektor Centrum Sieci Pocztowej w Zabrzu obiecał dokładne wyjaśnienie tej sprawy.

Podsumowując debatę Przewodnicząca Rady Miejskiej wyraziła nadzieję, że prawidłowe funkcjonowanie Poczty Polskiej w Pyskowicach będzie odczuwalne dla mieszkańców i nie będą już występować żadne problemy z rzetelnością i punktualnością tej placówki. Dyrektorzy zapewnili, że problemy mają już za sobą, a sytuacja jest w pełni opanowana, co wkrótce mieszkańcy na pewno zauważą.

 

 

Ponadto na XVI sesji Rada Miejska oceniła realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji założonych zadań oraz przyjęła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także: wyznaczono wiceprzewodniczącego RM Waldemara Paszkowskiego na przedstawiciela Gminy Pyskowice do Komisji Rewizyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach, zobowiązano MZBM Sp. z o.o. w Pyskowicach  do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2008 roku przez Powiat Gliwicki, uzgodniono zasady korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice (koszt obiadu dla ucznia – 3 zł), ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I grupie zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę