SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-01-20

W środę 22 stycznia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.          

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Audyt i kontrola zarządcza działania podejmowane w latach 2010-2013 skutki i efekty.        

VII. Spółka MZBM – TBS podejmowane działania i plany po przekształceniu.       

VIII. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zasadności zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej         

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2014 roku przez Powiat Gliwicki (druk nr 301, przekazano do skrytki radnego 9.01.2014r.);

2) nadania nazwy ulicy w Pyskowicach biegnącej na północ od ul. Jana III Sobieskiego do ulicy zbiorczej łączącej ulicę Poznańską z ulicą Wyzwolenia (druk nr 302, przekazano do skrytki radnego 9.01.2014r.);

3) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.596.2013 z dnia 02 stycznia 2014 roku (druk nr 303, przekazano do skrytki radnego 15.01.2014r.)

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 305, przekazano do skrytki radnego 15.01.2014r. );

5) zmiany uchwały nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 (druk nr 306, przekazano do skrytki radnego 15.01.2014r.);

6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (druk nr 304, przekazano do skrytki radnego 15.01.2014r.).

X. Sprawy organizacyjne.         

XI. Zamknięcie sesji.