SEZON ZIMOWY 2009/2010, CZYLI KTO ODPOWIADA ZA DROGI

2009-11-12

W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym przedstawiamy informację dotyczącą jednostek odpowiedzialnych za stan dróg na terenie miasta Pyskowice, w tym szczególnie za utrzymanie nawierzchni dróg w sezonie zimowym 2009/2010.

1. Urząd Miejski w Pyskowicach - Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3

• zarząd i administrowanie drogami gminnymi:

osoby odpowiedzialne + telefony służbowe:

Koordynatorzy Akcji zimowej 2009/2010:

Edward Piotrowski tel. 032/332-60-58 (Sekretarz Miasta Pyskowice)

Mirosław Tomczak tel. 032/332-60-12 (Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Ponadto zgłoszenia przyjmują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- Joanna Bujakowska tel. 032/332-60-15 (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- Joanna Sklorz tel. 032/332-60-13 (Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

Na terenie miasta Akcję zimową prowadzą następujące firmy:

W zakresie zimowego utrzymanie dróg: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach ul. Zaolszany 3, tel. 032/233-26-01

W zakresie zimowego utrzymanie chodników: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedziba w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 9 tel. 032/233-21-07; 032/233-32-62

 

2. Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice ul. Zygmunta Starego 17
• zarząd i administrowanie drogami powiatowymi:
- telefony służbowe: tel. 032/234-06-96
Do dróg powiatowych należą n/w ulice:
- ul. Powstańców Śląskich (S2985)
- ul. Wyzwolenia (S2905)

 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich - Katowice ul. Lechicka 24
• zarząd i administrowanie drogami powiatowymi:
- telefony służbowe: tel. 032/781-92-11
Do dróg wojewódzkich należy droga nr DW 901 o trasie Gliwice/Pyskowice/
Poznań tj. ul. Gliwicka i ul. Poznańska.
W sprawie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można interweniować
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach.

 

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach - Gliwice ul. Boya - Żeleńskiego 12
• zarząd i administrowanie drogami powiatowymi:
- telefony służbowe: tel. 032/234-06-91
Do dróg krajowych należy droga nr DK 94 o trasie Bytom/Pyskowice/Opole tj. „obwodnica miejska" oraz ul. Mickiewicza od skrzyżowania z drogą nr DK 94 w kierunku Byciny tj. droga nr DK 94.

 

Wszelkie uwagi dotyczące utrudnień występujących na drogach, w tym związanych z realizacją zimowego utrzymania dróg tj. likwidacji przeciwdziałaniu śliskości na drogach zgłaszać można pod w/w numery telefonów kontaktowych.