SIERPNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-08-21

W czwartek 27 sierpnia br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  IX, X i XI  sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o. o. celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.;

2) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku;

3) ustalenia kryteriów rekrutacji do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

4) "Programu polityki zdrowotnej na lata 2015 - 2018 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy "C";

5) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Gliwice;

6) przystąpienia do sporządzenia "Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2015-2030" oraz "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice";

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.;

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.