SIERPNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-08-14

W poniedziałek 20 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


II. Przedstawienie porządku obrad.


III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r.


IV. Zamknięcie sesji.