Informacja z posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dn. 14.09.2018 r.