Informacja z posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dn. 08.06.2018 r.

8 czerwca 2018 r. (piątek) w Gminie Poczesna (powiat częstochowski) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 

Tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała m.in. kwestie dotyczące elektronicznego systemu realizacji procesu nadzoru prawnego nad aktami jednostek samorządu terytorialnego – e-Nadzór, zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami, opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a także inne bieżące tematy istotne z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

Prezentacje z posiedzenia Konwentu: