Informacja z posiedzenia Zarządu ŚZGiP z dn. 13.04.2018 r.