Informacja z posiedzenia Zarządu ŚZGiP z dn. 16.03.2018 r.