Służby weterynaryjne przypominają – zaszczep psa przeciw wściekliźnie

2021-08-12

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami wścieklizny w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w Gliwicach przypomina, że obowiązek regularnego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywa na właścicielach. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną w wysokości do 500 złotych.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.

W związku z możliwością kontaktu ze zwierzętami dzikimi PLW zaleca również szczepienie kotów wychodzących.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

  • szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
  • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia.