SOLIDARNI Z GDAŃSKIEM

2019-01-15

W geście solidarności wobec tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w niedzielę, w Gdańsku, w dniu dzisiejszym, na budynku Urzędu Miejskiego wywieszone zostały flagi z kirem. Zostaną one tam do dnia pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Łączymy się w bólu z najbliższymi Pawła Adamowicza, a także z mieszkańcami Gdańska.
W imieniu samorządu: Burmistrz Miasta Pyskowice - Adam Wójcik oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej - Jolanta Drozd.

SOLIDARNI Z GDAŃSKIEM