SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

2008-06-06

Wzorem roku ubiegłego w dniu 28 maja nasza Gmina przystąpiła do „XIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin" organizowanego przez Krajową Federację Sportu, a na szczeblu wojewódzkim przez Zarząd Województwa Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.


Celem turnieju była aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców naszego miasta. W turnieju startować mogli wszyscy bez względu na wiek.

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju był udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub innej aktywności ruchowej - nieprzerwanie przez minimum 30 minut.

W „Sportowym Turnieju Miast i Gmin w Pyskowicach udział wzięło udział 16 podmiotów: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 1 i 2, ŚK Taekwon-do, KSS Gumisie, MKSR Czarni, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 1, 2,3,4,5, OPP.

Liczba mieszkańców Pyskowic wyniosła 1.724. Całość koordynował Wydział KSiSS.

Uświetnieniem turnieju było losowanie nagrody głównej -"WORKA PIŁEK", którą ufundował Burmistrz Miasta Pyskowice. W losowaniu wzięły udział „karty przebiegu imprezy" wszystkich podmiotów. Szczęśliwym zwycięzcą okazało się Przedszkole Nr 3. Nagrodę odebrała osobiście p. Ewa Jakubowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w dniu 1 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka na dziedzińcu MOKiS.