SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2016-11-28

1 grudnia br. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się kolejne spotkanie doradcze dla organizacji pozarządowych.

Organizacje Pozarządowe - logo

Spotkanie składać się będzie z trzech bloków tematycznych:

 

1. 17.00 - 18.00 - zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach – obowiązuje od 05.2016 r.:

- tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych),

- zatrudnianie członków zarządu,

- tworzenie oddziałów terenowych,

- niezbędne do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym czy rejestrze Starosty.

 

2. 18.00 - 19.00 - zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - obowiązujące od 11.2015 r.:

- zakres działalności pożytku publicznego,

- uzyskanie statusu i obowiązki organizacji pożytku publicznego,

- zasady prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

3. 19.00 - 20.00 - możliwość konsultacji ogólnych z doradcą, dotyczących np. nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych, sprawozdawczości, źródeł finansowania działalności.