SPOTKANIE G-8 W PYSKOWICACH

2016-04-27

27 kwietnia br. Pyskowice były gospodarzem G-8, cyklicznego spotkania wszystkich włodarzy gmin powiatu gliwickiego. W spotkaniu, które odbyło się w pyskowickim ratuszu wzięli udział także: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz prezes Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Podczas wydarzenia omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. modernizacji dróg lokalnych w gminach powiatu gliwickiego, pozyskiwania przez samorządy środków z WFOŚ, a także kwestia funkcjonowania pyskowickiego szpitala.

Spotkanie G-8 w Pyskowicach