SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

2009-08-06

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach zaprasza mieszkańców Pyskowic na spotkanie organizowane w ramach projektu: Umiejętność konsultacji społecznych na styku „inwestycje-środowisko" drogą do zrównoważonego rozwoju. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Świetlicy Osiedlowej przy ul. Wojska Polskiego 3


PROGRAM SPOTKANIA
18.00 Powitanie uczestników, krótka prezentacja Projektu.
Czemu służą konsultacje społeczne i jak korzystać z dostępu do informacji publicznej?
18.30 Prezentacja i omówienie wyników ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców Pyskowic
19.00 Dyskusja z mieszkańcami o lokalnych problemach środowiskowych Wybór problemu do rozwiązania i jego doprecyzowanie.
20.00 Podsumowanie i zakończenie


Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej