SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

2010-04-08

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach zaprasza mieszkańców Pyskowic na seminarium "Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących  środowiska naturalnego",  które odbędzie się 14 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Program seminarium:
1. Powitanie uczestników
2. Udział społeczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Prowadzący: dr Piotr Poborski
3. Uciążliwe inwestycje w gminie - udzielanie pozwoleń, kompetencje, udział społeczny. Prowadzący: dr Piotr Poborski
4. Problemy z wykorzystywaniem osadów ściekowych. Prowadzący: mgr Marcin Janik
5. Przedstawienie wniosków wynikających z ankietyzacji oraz spotkań z mieszkańcami
6. Dyskusja
7. Podsumowanie i zakończenie

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu: Umiejętność konsultacji społecznych na styku „inwestycje-środowisko" drogą do zrównoważonego rozwoju.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu oraz programu spotkania udzielają: Aleksandra Cieślińska, Anna Kasperlik oraz Krystyna Kozikowska-Koppel.

 

Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1 III piętro
44-100 Gliwice skr. poczt. 489
tel./fax: 32 231 85 91
e-mail: biuro@pkegliwice.pl