SPOTKANIE W SPRAWIE DIAGNOZY POTRZEB I PROBLEMÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OTOCZENIA.

2019-10-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Celem spotkania będzie omówienie i zebranie informacji dotyczących najważniejszych problemów i potrzeb mieszkających w Pyskowicach osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

SPOTKANIE W SPRAWIE DIAGNOZY POTRZEB I PROBLEMÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OTOCZENIA.

Ponadto będziemy chcieli uzupełnić diagnozę w zakresie skali zjawiska niepełnosprawności w naszym mieście.
Powyższe informacje są niezbędne to stworzenia Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie proszę o kierowanie informacji na temat problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, dotyczących m.in.: służby zdrowia, rehabilitacji, pomocy społecznej, kultury, sportu, integracji z środowiskiem lokalnym, komunikacji, barier architektonicznych itp., na adres m.krol@ops.pyskowice.pl bądź listownie pod adres siedziby tut. Ośrodka, w terminie do 30.10.2019 r.