SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2016-11-29

O roli przedsiębiorczości w działaniach rewitalizacyjnych rozmawiano podczas warsztatów adresowanych do lokalnych firm działających na terenie Pyskowic, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w dniu 25 listopada br. Galeria zdjęć.

Spotkanie z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi

Blisko trzygodzinna dyskusja poświęcona była najważniejszym problemom Pyskowic, przede wszystkim tym, które dotykają również lokalnych przedsiębiorców i ich pracowników. Działania związane z diagnozowaniem problemów społecznych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych są częścią projektu pn. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dzięki tym funduszom oraz środkom własnym lokalnego samorządu w najbliższym czasie w Pyskowicach opracowany zostanie strategiczny dokument, uławiający wprowadzanie oczekiwanych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

 

W tym samym dniu spotkali się również przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczestniczący w opracowywaniu Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023. Głównym celem spotkania była dyskusja o lokalnych problemach społecznych oraz omówienie możliwości realizacji wspólnych działań partnerskich, które mogą dobrze przysłużyć się rewitalizacji. Podczas warsztatów typowano miejsca, które wymagają jak najszybszej interwencji, zarówno jeśli chodzi o problemy społeczne, jak też wizerunek przestrzeni publicznej czy stan techniczny infrastruktury. Zebrano wiele cennych uwag oraz ciekawych propozycji działań, w które chcą się zaangażować organizacje pozarządowe we współpracy z innymi partnerami.