SPRZĄTANIE ŚWIATA 2011

2011-09-15

Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Miejski w Pyskowicach przyłącza się do polskiej edycji międzynarodowej kampanii "Sprzątanie świata". Na terenie naszego miasta akcja odbędzie się w piątek 16 września br. W tym roku sprzątamy pod hasłem "Lasy to życie - chrońmy je".

Celem akcji jest uporządkowanie terenu miasta Pyskowice oraz rozbudzanie odpowiedzialności za otaczające środowisko, w tym dbanie o jego czystość. W akcji biorą udział wszystkie placówki oświatowe znajdujące się na terenie naszego miasta czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej.

 

Do akcji zaangażowaliśmy firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie naszej Gminy tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach; 

- "EKOFOL- II S.A" z siedzibą w Bytomiu - administrator składowiska przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach.

MPGK Sp. z o.o. Pyskowice zapewnia worki i rękawice, a także odbiór śmieci zebranych przez dzieci i młodzież oraz transport na składowisko odpadów. Firma „EKOFOL-II S.A" natomiast gwarantuje przyjęcie odpadów na składowisko, ich segregację (wg potrzeb) oraz utylizację. W roku bieżącym podobnie jak w latach ubiegłych akcja prowadzona będzie w systemie selektywnym.

 

Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta także włączą się do akcji poprzez uporządkowanie najbliższego terenu przy swoich posesjach. Tylko od nas zależy, czy nasze najbliższe środowisko będzie czyste i zadbane. Dziękuje wszystkim, którzy się przyczynią do powodzenia akcji