„Stacja kultury”. Jedziemy z pracami!

2020-12-18

Miło nam poinformować, że projekt rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w Pyskowicach otrzymał właśnie, 16 grudnia, pozwolenie na budowę. Oznacza to, że prace będą mogły się rozpocząć w pierwej połowie stycznia. A wykonawca już zapowiada, że są szanse by przyspieszyć proces inwestycyjny aż o rok, do końca 2021 r.

Wizualizacja dworca po remoncie. Na piewszym planie trawnik i bawiąca się na nim rodzina. W tle odnowiony obiekt kolejowy.

Chociaż tego nie widać, prace nad odnowieniem projektu odnowienia dworca toczą się cały czas. Powstał projekt wykonawczy pierwszego, zasadniczego, etapu inwestycji pn. „Stacja kultury", a 16 grudnia Starosta Powiatowy w Gliwicach wydał pozwolenie na budowę. Cały czas samorząd stara się również pozyskać środki na dalsze prace. Projekt znalazł się na wysokim miejscu liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚl) i jest szansa, że znajdą się fundusze na domknięcie finansowe całości inwestycji.

Przypomnijmy, że przetarg na realizację I etapu w formule "zaprojektuj i wybuduj" wygrała wiosną firma Milimex SA z Siemianowic Śl. Zapowiada się, że w naszym mieście powstanie coś wyjątkowego. Wykonawca zlecił opracowanie dokumentacji firmie FS Projekt sp. z o. o. z Lędzin, która jest autorem m.in. projektu Centrum Usług Senioralnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obiekt został wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego.

Prace modernizacyjne to wstęp do dalszych działań. Program funkcjonalno – użytkowy przewiduje, że w skład centrum wejdą kawiarnia internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne. Wydzielona zostanie sala „koncertowa", sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. W pierwszej kolejności zaplanowano modernizację zabytkowej, pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości. I ten etap właśnie wchodzi do realizacji. W dalszym rzędzie przewidziano dobudowanie przeszklonego wejścia oraz fragmentu budynku od strony południowej.

I etap posiada dofinansowanie w kwocie 1 688 913,44 zł z RPO WŚl, z a budżetu państwa w wysokości 198 695,68 zł. Całość prac w tej fazie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Wstępnie założono, że roboty zostaną zakończone do 5 grudnia 2022 roku, ale wykonawca spodziewa się skrócenia tego okresu - nawet na koniec przyszłego roku.

Jednocześnie samorząd nie ustaje w wysiłkach, żeby znaleźć dofinansowania do II etapu inwestycji. Jedną z możliwości jest pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na cele rewitalizacyjne. Nadal istnieje również szansa na pozyskanie wsparcia z RPO WŚl. Projekt jest wysoko na liście rezerwowej i będzie brany pod uwagę przed innymi, jeżeli pojawią się wolne środki.