STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

2016-03-17

Urząd Statystyczny w Katowicach aktualnie prowadzi m.in. badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pytania w formularzu dotyczą stanu pogłowia świń wg stanu na 1 marca 2016 r. oraz cen zakupu, sprzedaży i dzierżawy użytków rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą. Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem. Więcej informacji o badaniach ankietowych: www. katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo