STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

2016-03-24

1 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach rozpocznie badania ankietowe: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach; Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Więcej informacji o tych i pozostałych badaniach ankietowych prowadzonych przez US w Katowicach: katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo