STATYSTYCZNE CZERWCOWE BADANIA ROLNICZE

2019-06-10

W dniach 1 czerwca – 10 lipca 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzone będą badania ankietowe w rolnictwie: badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu, badanie produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badanie ma charakter obowiązkowy.

STATYSTYCZNE CZERWCOWE BADANIA ROLNICZE

Badania realizowane są za pośrednictwem internetu, wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego z pracownikami Urzędu Statystycznego w Katowicach, którzy posiadają legitymację służbową i upoważnienie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Katowicach.