STOP NISKIM EMISJOM

2008-01-21

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Pyskowicach, którzy po 1 stycznia 2007 roku wykonali modernizację systemu ogrzewania przez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła mogą starać się o przyznanie dotacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej XLV/423/06 z dnia 27 września 2006 r.

„Niska emisja” to emisja szkodliwych gazów i pyłów pochodzących z pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest ona szczególnie uciążliwa w tzw. sezonie grzewczym. Z palenisk domowych do atmosfery dostają się wówczas duże ilości zanieczyszczeń, które gromadzą się wokół miejsc ich powstawania czyli najczęściej na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

 

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania modernizacji istniejących systemów ogrzewania udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu (UM pokój 308; tel. (0 32) 332 60 14, (0 32) 332  60 15.