STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PYSKOWICE – ANKIETA

2017-08-31

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju Miasta Pyskowice. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Miasto Pyskowice polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Pyskowic z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie ankiety, która znajduje się w zakładce: Przygotowanie Strategii Rozwoju MiastaW zakładce tej wyszczególnione są również punkty, w których można wypełnić ankietę w wersji papierowej. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 13 września br. Opinia mieszkańców na temat Pyskowic jest dla nas bardzo cenna. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt dokumentu. Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji pomocnych przy opracowywaniu Strategii.