STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PYSKOWICE – KARTY PROJEKTÓW

2017-10-05

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełnienia karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez m.in. samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców. Wypełnione karty można składać w terminie do 11 października br.: w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - Biuro Obsługi Interesantów (parter, pok. 107); w postaci zeskanowanej na adres e-mail: ppi@pyskowice.pl. Wszelkie szczegóły oraz karty projektów dostępne są w zakładce: www.pyskowice.pl/strategia-rozwoju/.

Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 - logo