Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta

Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030"

 

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Strategia rozwoju miasta stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinno kierować się miasto Pyskowice, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju. Dzięki zastosowaniu planowania strategicznego miasto jest w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, przewidzieć problemy i skutecznie je rozwiązywać oraz wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju. Planowanie strategiczne mobilizuje wszystkich interesariuszy do aktywności i działania na rzecz rozwoju miasta. W ramach opracowywania strategii nastąpi zdiagnozowanie zasobów miasta oraz czynników zewnętrznych przejawiających się m.in. tworzeniem partnerstw międzysektorowych czy umiejętnym korzystaniem ze środków unijnych. Strategia pozwala na precyzowanie jasnych i osiągalnych celów, kierunków rozwoju oraz skoordynowanych zadań do realizacji, które bliskie są oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej. Działania strategiczne zaplanowane w ramach dokumentu przyczynią się m.in. do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców Pyskowic. Na każdym etapie tworzenia strategii zapewniony zostanie dialog z lokalną społecznością i innymi interesariuszami rozwoju.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę