STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER

2010-06-29

W czerwcu br. nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu "Strona Internetowa bez Barier". Miejski serwis informacyjny - www.pyskowice.pl zajął II miejsce w kategorii "Strona Administracji Publicznej" pokonując serwisy internetowe z całej Polski.

23 czerwca br. w siedzibie Agory w Warszawie odbyła się konferencja z okazji rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier" organizowanego przez Fundację Widzialni, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych i media Agory. Skierowany jest on do instytucji publicznych, organizacji oraz firm komercyjnych. Celem konkursu jest promocja i nagradzanie serwisów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie cyfrowe i zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej swobodny dostęp do zasobów internetowych. Audyt dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych składa się z dwóch etapów. W pierwszym adres serwisu www przekazywany jest do działu technicznego. Tam następuje analiza ekspercka polegająca na sprawdzeniu serwisu uwzględniając różne poziomy dostępności określone w dokumencie WCAG. Efektem końcowym tych prac jest protokół niezgodności, w którym są zawarte informacje na temat występujących błędów na stronie jak również wskazówki do ich usunięcia. W kolejnym etapie serwis trafia do niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. Osoby niewidome wykonujące audyt są tak dobrane aby reprezentowały różny stopień dysfunkcji wzrokowej od całkowitej utraty wzroku do częściowej. Wykonują one audyt niezależnie na dwóch różnych programach czytających Window-Eyes i JAWS. Kontroli podlegają m.in. ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu, czytelność nagłówków oraz prawidłowe opisy w tekstach alternatywnych linków i grafik. Osoby głuche sprawdzają czy treści prezentowane za pomocą plików dźwiękowych mają swoje odpowiedniki tekstowe. Analizują również stopień skomplikowania tekstu.

 

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wzięła udział w konkursie rok temu przechodząc do drugiego etapu. Bogatsi w wiedzę i nowe doświadczenia poprawiliśmy w naszym serwisie wszystkie słabsze punkty tak aby był on jak najlepiej przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Strona www.pyskowice.pl została doceniona i nagrodzona spośród serwisów internetowych z całej Polski. W tym roku zakwalifikowała się do finału (III etap) zdobywając II miejsce w naszym kraju ex equo z serwisem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kategorii „Strona Administracji Publicznej". Pierwsze miejsce w tej kategorii tak jak rok temu zdobyła strona Prokuratury Rejonowej z Zielonej Góry. Podczas konferencji nasze miasto reprezentował Burmistrz Pyskowic, Pan Wacław Kęska oraz Rzeczniczka Urzędu Miejskiego, Pani Agnieszka Kazubek. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz prawo umieszczenia w swoim serwisie oznaczenia „Strona Internetowa bez Barier". Dodatkowo dzięki patronom medialnym konkursu (Telewizja Polska, Radio Tok FM, Gazeta Wyborcza, portal gazeta.pl) zwycięskie instytucje będą przedstawiane i promowane w mediach, na wszystkich kanałach komunikacji. Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny pt.: „Cyfrowo Wykluczeni", który był poświęcony problematyce osób narażonych na brak dostępu lub ograniczony dostęp do informacji elektronicznej. Tematem było zjawisko wykluczenia cyfrowego widzianego z perspektywy administracji publicznej, mediów, organizacji pozarządowych oraz osób zagrożonych tym zjawiskiem. W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Telewizji Polskiej a także Teatru Konsekwentnego oraz firmy UPC. Moderatorem konferencji była Aldona Machnowska - Góra reprezentująca Teatr Konsekwentny - realizatora projektu „ Usłyszeć Teatr". Konferencja była cenną okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń zarówno osób zajmujących się stricte przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, jak i tych, którzy zobowiązani są do pochylania się nad tym problemem, tak jak nad innymi aspektami wykluczenia społecznego, w ramach funkcji pełnionych w organach administracji publicznej. Jesteśmy dumni, że nasze miasto również zabrało głos w tej jakże ważnej dyskusji oraz, że dokłada swoją cegiełkę do poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych w Polsce. Jako „Strona Internetowa bez Barier" z pewnością nie spoczniemy na laurach. Postaramy się dalej dostrzegać i eliminować wszelkie bariery - zarówno te wirtualne jak i rzeczywiste.