STRONA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM

2008-06-06

Gmina Pyskowice jako jedna z pierwszych w Polsce dostosowała swoją stronę do standardów umożliwiających korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym, w tym także niewidomym.

Co prawda w Polsce przetestowano tylko kilka stron największych miast, które jednak jak informuje portal widzialni.eu wypadły słabo - żadne miasto nie uzyskało oceny wyższej niż dostateczna.

Dostosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych nakłada na instytucje publiczne Deklaracja Ministerialna, którą 11 czerwca 2006 r. w Rydze podpisały kraje członkowskie Unii Europejskiej. W dokumencie tym państwa członkowskie zobowiązały się dostosować strony internetowe administracji publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych do 2010 roku. W 2007 r. Polska podpisała również Traktat ONZ „O prawach osób niepełnosprawnych" nakładający w Artykule 9 na państwa/strony traktatu obowiązek promowania dostępu do informacji w Internecie dla osób niepełnosprawnych.

Badania przeprowadzone w krajach członkowskich Unii Europejskiej wykazały, że jedynie 3% stron administracji publicznej spełniało minimalne wymagania dostępności i użyteczności dla osób niepełnosprawnych. Według ankiety, przeprowadzonej przez BIFRON wśród niepełnosprawnych, wszyscy badani wskazali komputer i Internet jako najważniejsze refundowane elementy (ważniejsze od sprzętu rehabilitacyjnego), a około 80% z nich wskazało przeglądanie stron www jako główny cel korzystania z Internetu.

Mimo, że w naszym kraju w życiu codziennym dzieje się dużo dobrego jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne: budowane są podjazdy, wyznaczane miejsca do parkowania itd., często zapomina się o rzeczywistości wirtualnej, z którą coraz częściej każdy z nas się spotyka. Problem szczególnie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących. A wszystko, czego potrzeba niepełnosprawnym, aby mogli bez przeszkód korzystać z zasobów internetowych to serwisy przygotowane zgodnie ze światowymi standardami określonymi przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Konsorcjum stworzyło Inicjatywę WAI (Web Accessibility Initiative) która szczegółowo określa międzynarodowe standardy dostępności serwisów www. Dzięki tym standardom m.in. niewidomi, wyposażeni w programy czytające mogą swobodnie korzystać z Internetu.

Pyskowice mogą się pochwalić. Nasza strona internetowa od maja br. spełnia standardy WAI. Najbardziej widocznym objawem zmiany pyskowickiej strony są ikonki w prawym górnym rogu, pozwalające na powiększenie czcionek oraz zwiększenie kontrastu. Ma to szczególne znaczenie dla osób słabo i niedowidzących, dla których istotna jest wielkość liter oraz zachowanie odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem strony internetowej. Ważne jest również, aby w serwisie nie występowało zbyt wiele różnych krojów i stylów czcionek. Centrum zmian jest jednak w systemie.

Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail redakcji, który zamieszczony jest na stronie.