Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • I Pyskowicki Bieg Mamuta
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

STYCZNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-01-16

W czwartek 17 stycznia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów oddziałów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach w latach szkolnych 2019/2020 -2021/2022 (druk nr 39).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach przez Powiat Gliwicki w 2019 roku (druk nr 46).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (druk nr 40).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 41).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (druk nr 42).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 43).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2019 (druk nr 44).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego spośród radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 45).
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę