Stypendium i zasiłek dla ucznia. Kto może je otrzymać?

2020-08-31

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania pomocy materialnej przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium lub zasiłek przyznaje się na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Wnioski o stypendium przyjmowane są w Urzędzie Miejskim od 1 do 15 września br. w pok. 107 (Biuro Podawcze).

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 605 lub 606,   tel. 32 332 60 41 lub 32 332 60 83 w. 7605.

Druk wniosku do Burmistrza Miasta Pyskowice o przyznanie pomocy znajduje się w ZOPO oraz na stronie internetowej www.pyskowice.pl → Jednostki organizacyjne → Zespół Obsługi Placówek Oświatowych → Informacje bieżące → Pomoc materialna dla uczniów.

Więcej informacji tutaj.